Här nedan ser du alla verk som årets
generösa konstnärer donerade till försäljning.
TACK för ert engagemang!