SAMARBETA

MED OSS!

Klimatsalongen är här för att stanna.
Men vi kan inte arrangera utställningen helt ideellt en gång till. Är du/ni ett företag, organisation, affärsängel eller entreprenör?

Vi söker likasinnade samarbetspartners som ser det nödvändiga i ett samhälle i omställning. Ni som vill vara delaktiga i att jobba fram kreativa lösningar, smarta sammanhang och att bredda kunskap kring miljö- och klimatfrågor i kombination med visuell konst!


Tekniska möjligheter! Det här är ett gyllene tillfälle att undersöka de tekniska möjligheterna som står till buds för arrangemang på distans! Precis det som vi behöver fortsätta utveckla när det här blåser över också, klimatvänligt och bra.

Vår finansiering som ideell förening och våra projekt finansieras idag dels genom medlemsavgifter och bidrag, dels genom viss försäljning av produkter utvecklade i föreningen. Och många timmars ideellt arbete! Men med ytterligare kapital så kan vi gemensamt utveckla fler av de projekt som finns i visionen!

Vår framtidsvision:
En hållbar konstnärsbank, visualiseringsprojekt för företag och regioner/kommuner, bjuda in barn och ungdomar till kreativt skapande och utforska material i hållbarhetens svårigheter
och möjligheter.

Vi vill utveckla tekniken kring streamade arrangemang och kurser, skapa ett seniorprojekt i äldrevården med kunskap och hantverk
i fokus, bredda oss geografiskt, samverka med andra föreningar, anordna Klimatsalongen 2021 ...och mycket mer!


Vad finns här för er? I föreningen kommer vi erbjuda den innovativa kreativitet, öppensinnig envishet, erfarenhet, generositet och kunskap som våra medlemmar besitter. Vi tror att allmännyttan stärker ert varumärke. Och att de gemensamma projekt vi driver kan bli värdefulla ämnen till produkter, källor till kunskap och hjälpmedel för er och era kunder. 

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

 


KLIMATSALONGENS VÄNNER SAMARBETAR MED: