För konst gör skillnad


Hösten 2019 arrangerades samlingsutställningen KlimatSalongen för första gången! Så många fantastiska, generösa och begåvade människor! Tillsammans gör vi skillnad, verkligen. 
Det organiserades helt ideellt och det gick att göra en gång, på rent adrenalin och med det högre syftet för ögonen. Men för att det skulle kunna arrangeras igen, helst varje år och vara hållbart för projektets framtid så behövde vi tänka till. 

Då föddes föreningen KlimatSalongens Vänner!
Vi är nu fem kvinnor med olika bakgrund och engagemang som gemensamt har det vi tror behövs för att skapa uppföljaren till KlimatSalongen 2019 genom ett ännu bättre och mer långsiktigt upplägg.

Föreningen vill bidra till hållbart skapande, bredda kunskapen och målgruppen för konst-, klimat- och samhällsengagemang. Föreningen vill lyfta konstens roll i samhällets omställning och främja konstnärernas arbete.

Föreningen KlimatSalongens Vänner
Vägg att bygga utställning på
Helena med Greta, stenciltryck av Anna PQ Art
Nino Christians tavla på Residensets vackra vägg
Pepp och prepp inför vernissagen 2019
Mikaela & Linda arbetar med listorna inför vernissagen 2019
Moderator Annika och Linda i vernissagens inledningssamtal
KlimatSalongen by night
KlimatSalongen 2019 slut! 2020 kör vi igen!


Huvudarrangemanget samlingsutställningen Klimatsalongen anordnas årligen utifrån ansökningsvillkoren. Föreningen väljer årligen organisationer att samarbeta med.


Föreningen har till ändamål att:

  • Främja projekt med konstnärligt och kulturellt uttryck i sammanhang där klimat- och miljöfrågor lyfts.
  • Skapa eller bidra till sammanhang för att lyfta tekniker, företeelser och bredda kunskap kring hållbart skapande och konstens roll i samhällets omställning.
  • Skapa eller bidra till sammanhang där målgrupper blandas i konst-, hållbarhets- och klimatfrågor.
  • Väcka lust till skapande, engagemang samt ett lustfyllt och ansvarsfullt deltagande i samhällsfrågor.


Allt med en ödmjuk öppensinnad attityd gentemot den komplexitet som råder i många frågor och människor och instansers olika förutsättningar till förändring och omställning.

Föreningen arrangerar konstutställningar, föreläsningar, arrangemang med dessa frågor i fokus.


Föreningen ämnar också på sikt upprätta en konstnärsbank i föreningen, som då kan fungera som en förmedling till företags, kommuners eller regioners visualiseringsprojekt, använda konstnärsbanken för interna projekt i föreningen samt vid behov ev. stödja dessa konstnärers egna projekt. 


VÅR VISION

Linda Engström Ordförande, projektledare, grafik. saltjord.se  

Arbetsgrupp:
Pia Björstrand
Carin Nerman
Tove Gulliksson
Denise Ferreira