DETTA GÄLLER FÖR MEDLEMMAR I KLIMATSALONGENS VÄNNER
SAMT FÖR MEDVERKANDE AKTÖRER SOM GETT SINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖRENINGEN.


För att skydda våra medlemmars och medverkande aktörers (här nedan kallade "medlemmar") integritet på bästa sätt är det viktigt att även föreningar följer reglerna i lagen om GDPR. Därför vill vi delge er vår policy i KlimatSalongens Vänner. 


 • Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse. Kontakta oss om du har frågor.
 • Föreningen behandlar personuppgifter i form av namn, adress, e-post, telefonnummer.
 • Dessa personuppgifter är nödvändiga för att upprätta ett medlemsregister, kontakta medlemmar, kalla till årsmöte och avgöra folkbokföringsort. Då föreningen har säte i Nyköping bör majoriteten av föreningens medlemmar vara hemmahörande i Nyköpings kommun.
 • Ingen mottagare får ta del av dessa uppgifter utan medlemmens uttryckliga samtycke.
 • Personuppgifterna lagras i medlemsregistret i 1 år från att det årliga medlemskap tecknats.
  Om medlemskap inte förnyas och/eller medlemmen frånsäger sig medlemskap kommer personuppgifterna att raderas.  


Alla medlemmar har rätt att:

 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.Mer information om GDPR
Frågor och svar om GDPR och föreningar